Kamis, 26 Februari 2015

Jibril Yang Perkasa, Pemimpin Para Malaikat


Jibril Yang Perkasa, Pemimpin Para Malaikat

Sabtu, 21 Februari 2015

Kisah Malaikat Jibril dan Mikail Menangis Ketika Allah Melaknat Iblis

Iblis merupakan musuh bagi umat manusia, sepanjang hidupnya Iblis sudah bersumpah kepada Allah bahwa ia akan berusaha untuk menyesatkan anak cucu Adam yang jauh dari jalan Allah agar mereka mau menjadi pengikutnya dan menjadi orang-orang yang tersesat. Untuk itu, marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT agar kita tidak terhasut oleh tipu daya Iblis.


Tapi, tahukah Anda bahwa jauh sebelum nabi Adam diciptakan, Iblis adalah merupakan makhluk yang mulia disisi Allah dan merupakan salah satu makhluk yang paling di hormati oleh Malaikat. Kasih sayang Allah terbesar kepada Iblis adalah bahwa yang pertama dia telah mendapatkan taufik untuk menyembah Allah SWT. Yang kedua karena ibadahnya yang banyak, dia dimasukkan ke dalam kumpulan para malaikat. Dan sebaik-baik pertolongan Allah kepadanya adalah ia menjadi teman pendamping para malaikat sehingga dapat memahami keindahan, kesucian dan kebersihan mereka.

Kisah Malaikat Jibril dan Mikail Menangis Ketika Allah Melaknat Iblis

Saking mulianya Iblis pada masa itu, dalam sebuah kitab karangan Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa Iblis itu sesungguhnya namanya disebut sebagai al-Abid (ahli ibadah) pada langit yang pertama, lalu langit yang kedua disebut az-Zahid, kemudian langit ketiga namanya disebut al-Arif, pada langit keempat namanya adalah al-Wali, pada langit kelima namanya disebut at-Taqi, pada langit keenam namanya disebut al-Kazin, dan pada langit ketujuh namanya disebut Azazil manakala dalam Luh Mahfudz (Lauhul Mahfudz) namanya ialah Iblis.

 

Dikisahkan Iblis dulunya adalah ahli ibadah yang tidak pernah membangkang dan mengeluh terhadap perintah-perintah Allah. Ia pernah bersujud kepada Allah selama 1000 tahun lamanya dan ia sangat giat dalam beribadah.
 

Bahkan Iblis pernah menjadi Sayyidul Malaikat (Penghulu atau Pemimpin Malaikat), dan Khozinul Jannah (Bendahara Surga). Namun, lama-kelamaan Iblis menjadi sombong dan angkuh. Ia menganggap bahwa dirinya adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya di antara makhluk-makhluk Allah yang lain.

Hingga pada suatu saat ketika Allah baru saja menciptakan Adam sebagai manusia, maka Allah memerintahkan Iblis untuk bersujud kepada Adam, lalu Iblis berkata, "Adakah Engkau mengutamakannya daripada aku, sedangkan aku lebih baik daripadanya. Engkau jadikan aku daripada api dan Engkau jadikan Adam dari pada tanah.". Kemudian Allah berfirman kepada Iblis, "Aku membuat apa yang Aku kehendaki.".


Oleh karena iblis memandang dirinya penuh keagungan, maka dia enggan sujud kepada Adam karena ia merasa bangga dan sombong. Dia berdiri tegak hingga malaikat selesai bersujud. Ketika para malaikat mengangkat kepala mereka, mereka mendapati Iblis tidak sujud sedang mereka telah selesai sujud.


Maka para malaikat bersujud kembali untuk kali kedua kerana bersyukur, tetapi Iblis telah dirasuki oleh sifat angkuh dan sombong tetap enggan sujud. Dia berdiri tegak dan berpaling dari para malaikat yang sedang bersujud. Dia tidak ingin mengikuti mereka dan tidak pula dia merasa menyesal atas pembangkangannya terhadap Allah.


Kemudian Allah merubahkan mukanya pada asalnya yang sangat indah cemerlangan ke bentuk hina yang menyerupai babi hutan. Allah membentuk kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung, wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera, kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya.

 

Lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekam, kedua bibirnya seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan dan janggut terdapat sebanyak tujuh helai.
Setelah itu, lalu Allah mengusirnya dari surga, bahkan dari langit, dari bumi dan ke beberapa jazirah. Dia tidak akan masuk ke bumi melainkan dengan cara sembunyi, Allah melaknatnya hingga hari kiamat kerana dia menjadi kafir.

 

Meski Iblis pada sebelumnya sangat indah cemerlang rupanya, mempunyai sayap empat, banyak ilmu, banyak ibadah serta menjadi kebanggan para malaikat dan pemukanya, dan dia juga pemimpin para malaikat karubiyin dan banyak lagi, tetapi semua itu tidak menjadi jaminan sama sekali baginya.


Ketika Allah membalas tipu daya iblis, maka menangislah Malaikat Jibril dan Mikail. Lalu Allah S.W.T berfirman kepada para Malaikat, "Apakah yang membuat kamu menangis?", lalu mereka menjawab, "Ya Allah! Kami tidaklah aman dari tipu dayamu.". Kemudian Allah kembali berfirman kepada Malaikat, "Begitulah Aku. Jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaKu.".


Setelah di usir dari surga, maka Iblis berkata, "Ya Tuhanku, Engkau telah mengusir aku dari Surga disebabkan Adam, dan aku tidak menguasainya melainkan dengan penguasaan-Mu." Lalu Allah berfirman pada Iblis, "Engkau dikuasakan atas dia, yakni atas anak cucunya, sebab para nabi adalah maksum.". Berkata lagi iblis, "Tambahkanlah lagi untukku." Allah berfirman, "Tidak akan dilahirkan seorang anak baginya kecuali tentu dilahirkan untukmu dua padanya.".


Berkata iblis lagi, "Tambahkanlah lagi untukku." Lalu Allah berfirman, "Dada-dada mereka adalah rumahmu, engkau berjalan di sana sejalan dengan peredaran darah.". Berkata iblis lagi, "Tambahkanlah lagi untukku.", maka Allah berfirman lagi yang bermaksud, "Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki, artinya mintalah tolong menghadapi mereka dengan pembantu-pembantumu, baik yang naik kuda maupun yang berjalan kaki. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta, yaitu mendorong mereka mengusahakannya dan mengarahkannya ke dalam haram. Dan pada anak-anak, yaitu dengan menganjurkan mereka dalam membuat perantara mendapat anak dengan cara yang dilarang, seperti melakukan senggama dalam masa haid, berbuat perkara-perkara syirik mengenai anak-anak itu dengan memberi nama mereka Abdul Uzza, menyesatkan mereka dengan cara mendorong ke arah agama yang batil, mata pencarian yang tercela dan perbuatan-perbuatan yang jahat dan berjanjilah mereka.".


Hal ini juga disebutkan dalam surah al-Isra ayat 64 yang artinya:

"Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka." [QS. Al-Isra ayat 64]

Sebelum dilaknat Allah, Iblis pernah melakukan tugas-tugas mulia yang diperintahkan Allah kepadanya yaitu:

1. Iblis sebagai penjaga surga dalam kurun waktu 40.000 tahun.
2. Iblis pernah hidup bersama bergabung dengan Malaikat selama 80.000 tahun.
3. Iblis diangkat menjadi penasehat Malaikat selama 20.000 tahun.
4. Iblis menjadi pemimpin malaikat karobiyyun dalam waktu 30.000 tahun.
5. Iblis melakukan thowaf (mengelilingi) arasy bersama para malaikat dalam waktu 14.000 tahun.


Jadi, keseluruhan Iblis beribadah melakukan semua perintah Allah dalam kurun waktu 185.000 tahun lebih. Selama dalam ibadahnya seperti kita umat Islam, melakukan sholat, puasa, thowaf dengan para malaikat (mengelilingi baitul makmur di Arsy).


Iblis tidak merasa lelah dan mengeluh dalam menjalankan perintah Allah yang mulia ini. Iblis menjalankan dengan ikhlas, tidak ada niat apapun kecuali karena Allah semata.


Pada masa itu malaikat dan lainnya memberi gelar kepada Iblis Al A'ziz (makhluk Allah yang termulia), ada yang memberi gelar A'zazil (panglima besar malaikat).

Menurut kitab tafsir Munir dan Showi, Iblis beribadah pada Allah dalam masa 80.000 tahun, thowaf di baitul Makmur dan Arsy selama 14.000 tahun. Oleh karenanya dilangit pertama sampai ketujuh Iblis begitu dihormati oleh para Malaikat.


Malaikat di penjuru alam semesta, dari bumi, langit, baitul makmur, arsy, dan sebagainya, mereka semua menghormati pada Iblis sebagai makhluk Allah yang terhormat dan termulia, sehingga bila Iblis lewat di depan para malaikat, maka malaikat menghormati pada Iblis, bagaikan penghormatan prajurit kepada komandannya, pengawal istana pada rajanya, sehingga terhormatlah nama Iblis di penjuru alam semesta.


Namun sayang, di lauhul mahfudz, tulisan Iblis terselubung rapi tidak satupun makhluk yang tahu kecuali Allah, tertera Al-kafir Al-mal'un (Iblis inkar terkutuk). Dalam sumber lain, Iblis pada mulanya bernama Azazil dan tinggal di bumi. Azazil adalah jin yang taat kepada Allah dan memang Iblis sebenarnya adalah dari golongan Jin seperti pada firman Allah,

"Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat 'Sujudlah kepada Adam,' maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan Jin, maka ia mendurhakai Tuhannya" [QS. Al-Kahfi ayat 50]


Dia menyembah Allah selama 1000 tahun, lalu Allah swt mengangkatnya ke langit pertama. Di langit pertama, Azazil beribadah menyembah Allah selama 1000 tahun. Kemudian dia diangkat ke langit kedua, begitu seterusnya hingga akhirnya dia diangkat menjadi imam para malaikat.


Apa pun perintah Allah kepada malaikat juga adalah perintah baginya, karena dialah imam para malaikat yang memimpin malaikat. Azazil adalah imam dari seluruh malaikat (Al-muqorrobun, imamul jami'il malaikat).


Ada riwayat yang menyatakan Azazil beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun dan tiada tempat di dunia ini yang tidak dijadikan tempat sujudnya ke hadirat Allah SWT.


Dalam satu riwayat menceritakan, malaikat Israfil melihat yang tersurat di Luh Mahfuz ada tercatat satu suratan yang berbunyi: "Adanya satu hamba Allah yang beribadah selama 80.000 tahun tetapi hanya kerana satu kesalahan, maka ibadah hamba itu tidak diterima Allah dan hamba itu terlaknat sehingga hari Kiamat.".


Maka menangislah Israfil karena bimbang makhluk yang tersurat di Loh Mahfuz itu adalah dirinya. Maka diceritakanlah Israfil kepada segala malaikat pengalamannya melihat apa yang tersurat di Loh Mahfuz.


Maka menangislah sekelian para malaikat karena takut dan bimbang dengan nasib mereka. Lalu semua malaikat datang menemui Azazil yang menjadi imam para malaikat, agar Azazil mendoakan keselamatan dunia dan akhirat kepada seluruh malaikat.


Azazil pun mendoakan keselamatan di dunia dan akhirat kepada seluruh malaikat dengan doa: "Ya Allah, janganlah Engkau murka terhadap mereka (para malaikat)." Namun, Azazil lupa untuk mendoakan keselamatan untuk dirinya. Setelah mendoakan semua para malaikat, Azazil terus menuju ke surga. Di atas pintu surga, Azazil terlihat suratan yang menyatakan: "Ada satu hamba dari kalangan hamba-hamba Allah yang muqarrabin yang telah diperintahkan Allah untuk membuat satu tugasan, tapi hamba tersebut mengengkari perintah Allah. Lalu dia tergolong dalam golongan yang sesat dan terlaknat.".


Lalu Allah Menciptakan Adam as, dan memerintahkan malaikat untuk sujud menghormat kepada Adam. Azazil, sebagai imam para malaikat, sepatutnya lebih dahulu bersujud memimpin para malaikat. Tetapi, dia menolak, karena dia merasa bahawa dirinya lebih baik dari pada Adam. Sementara para malaikat lain terus sujud tanpa dipimpin oleh Azazil.


Bukan saja enggan sujud, Azazil malah sombong dan menjawab kepada Allah: "Dan (ingatlah), tatkala Kami berfirman kepada para malaikat: 'Sujudlah kamu semua kepada Adam', lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata: 'Apakah aku akan sujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah?'" [QS. Al-Isra ayat 61]


Kesombongan Iblis ini berpuncak pada iri hati dan kedengkian Iblis terhadap Adam. Ia tidak terima karena Allah akan menciptakan Adam sebagai khalifah di bumi. Karena ia merasa lebih mulia dari Adam yang diciptakan dari tanah, sedangkan ia lebih mulia karena diciptakan dari api.


Ia durhaka kepada Allah, takabur dan lupa akan dirinya dimata Allah. Tak seharusnya ia membangkang perintah Tuhannya. Maka setelah itu, Iblis akhirnya diusir dari surga. Namanya dirubah menjadi Iblis dan dia bersumpah akan menyesatkan manusia dibumi.

"Dia (iblis) berkata: "Terangkanlah kepadaku inikah orangnya yang Engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika Engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebahagian kecil". [QS. Al-Isra ayat 62]


Kemudian Allah berfirman, "Tuhan berfirman: "Pergilah, barangsiapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka Jahannam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup." [QS. Al-Isra ayat 63]


Dari kisah ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa Iblis yang dulunya adalah ahli Ibadah dan makhluk Allah yang mulia sekalipun bisa menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah karena kesalahannya. Untuk itu, sebaiknya kita menjauhi sifat-sifat Iblis seperti sombong, angkuh iri dengki dan yang lainnya agar kita terhindar dari laknat Allah.

 

Sumber dan Referensi:
Facebook
Wikipedia: Azazil

Selasa, 17 Februari 2015

Berbagai Cara Download Video Youtube Kualitas HD dengan Mudah

Untuk mendownload video dari youtube sangat banyak cara yang bisa kita gunakan mulai dari menggunakan Aplikasi Internet Download Manager, add-ons di Mozilla Firefox, dan Situs untuk mendownload video seperti keepvid, Dll. Oke langsung saja saya jelaskan satu persatu cara nya.

1. Menggunakan IDM (Internet Download Manager)
Cara download menggunakan IDM ini cara yang paling mudah menurut saya, tapi kita harus menginstal idm dahulu,
 1. Pertama anda harus punya dan menginstal idm dahulu, kalo belum punya silahkan download idmnya disini
 2. Buka situs http://www.youtube.com dan tentukan video yang akan anda download
 3. Klik icon yang berbentuk gear di kanan bawah video
 4. Lalu rubah qualitynya menjadi 720p atu yang paling besar
 5. Setelah itu klik idmnya dan download. 
 6. Gambar 
2. Menggunakan ADD-ONS di  Mozilla Firefox
Add-ons adalah pengaya atau sesuatu yang digunakan untuk menambah program di Mozilla Firefox. Dengan Add-ons, kita bisa memilih dan menambah program yg kita sukai saat menjalankan internet.
 1. Buka Alamat Ini https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/fir...ons/bookmarks/ 
 2. Gambar 
 3. Lalu Cari add-ons di kotak pencarian ketik kata "video", Pilih 1-Click Youtube Video Download 
 4. Gambar 
 5. Klik add to Firefox, lalu klik install now 
 6. Gambar 
 7. Setelah selesai restar Firefox, lalu buka youtube, klik download dan pilih kualitas yg paling bagus 
 8. Gambar 
3. Menggunakan Savefrom.net 
 1. Buka youtube, Lalu tambahkan tulisan "ss" diantara www. dan youtube, misalkan http://www.youtube.com/watch?v=HP1X21zmFsQ menjadi http://www.ssyoutube.com/watch?v=HP1X21zmFsQ, tekan enter
 2. Lalu akan otomatis beralih ke http://en.savefrom.net, lalu pilih kualitas video mana yang anda inginkan 
  1. Gambar 
  4. Menggunakan keepvid.com
  1. Buka http://keepvid.com/ terlebih dahulu
  2. Lalu buka youtube dan pilih video yang anda ingin download
  3. Copy url video dari youtube dan pastekan ke keepvid.com, klik download
  4. Lalu pilih kualitas video mana yang anda ingin download
  Nah itulah beberapa cara untuk mendownload video dari youtube, dan sebenarnya masih banyak lagi cara-cara yang lain tapi cara-cara diatas adalah cara-cara yang sering saya terapkan sendiri.

  Semoga Bermanfaat

Minggu, 15 Februari 2015

Mahabharata dan Kemenangan Female Gaze (Jawa Pos, 8-10-14)

Mahabharata dan Kemenangan Female Gaze
Oleh Esty D. Imaniar


Minggu (5/10) lalu Pulau Dewata dipenuhi histeria pertemuan kaum hawa nusantara dengan tujuh lelaki tampan yang diimpor dari India setelah dua hari sebelumnya Taman Mini Indonesia Indah (TMII) disesaki euforia serupa. Animo masyarakat pada acara TMII bertajuk Mahabharata Show itu terbukti dari penjualan tiket seharga ratusan ribu yang cepat habis sekalipun acara tersebut ditayangkan secara langsung. Bahkan, program ini menjadi yang paling banyak ditonton di hari itu dengan share 20,6 (ABC) dan 21,3 (All) serta berhasil menjadi trending topic worldwide di Twitter.

Bagi pihak stasiun TV pelaksana, animo luarbiasa tersebut merefleksikan kesuksesan mereka mendekatkan kisah-kisah epik pada masyarakat. Menurut mereka, Mahabharata adalah oase hiburan di antara jogetan slapstick dan drama romansa. Ditayangkan selama prime time di saat stasiun lain menawarkan ragam sinetron, Mahabharata tepat menjerat para perempuan Indonesia.

Namun alih-alih berbincang tentang kebijakan hidup yang menginspirasi, para penggila Mahabharata nyatanya memiliki alasan lain di balik kerelaannya menyaksikan estafet berjam-jam drama India demi mendapati lima belas menit sisipan Mahabharata setiap harinya. Testimoni perempuan-perempuan itu ternyata sangat manusiawi: aktornya ganteng dan tubuhnya bagus. Bahkan, kekaguman pada tokoh-tokoh Mahabharata tidak lagi berdasar pertimbangan karakter good and evil yang dibawa dalam drama kebenaran melawan kejahatan tersebut. Karena bahkan Duryodhana mampu memproduksi teriakan fans sama kencangnya dengan Arjuna. Tidak seperti karakter antagonis laki-laki pada umumnya, yang seketika dibenci penonton perempuan ketika menyakiti karakter protagonis, setampan apapun ia.

Voyeurisme visual dalam Female Gaze

Teriakan para fans yang tidak segan menyuarakan gairah mereka pada wajah dan tubuh aktor Mabaharata tersebut memberi warna lain dalam media massa kita. Sebagai bagian dari budaya populer yang seringkali melanjutkan kejayaan patriarki, media kerap berfungsi dalam male gaze. Dalam teori film, Laura Mulvey (1992) menjelaskan gaze sebagai cara penonton memandang citra seseorang pada medium visual apapun serta pandangan yang digambarkan teks visual tersebut. Hampir dalam seluruh representasi media, laki-laki lebih banyak diposisikan memandang sementara perempuan menjadi objek pandangan. Laki-laki adalah pihak pengontrol pandangan dengan perempuan sebagai objek yang dikontrol, tepatnya objek seksual laki-laki. Melalui beberapa karya sastra dan perfilman kontemporer, beberapa seniman perempuan Indonesia mulai menyuarakan pemberontakan mereka terhadap objektivikasi seksual ini. Mengamini kritik terhadap teori gaze Mulvey, mereka mulai menyuarakan hak fantasi visual perempuan sebagai pengontrol pandangan melalui female gaze. Namun pasar karya mereka seringkali masih terbatas pada kelompok pemerhati gender.

Sementara itu, kehadiran Mahabharata sebagai serial TV yang mengakomodasi female gaze tampak begitu revolusioner. Pada kelompok dengan budaya literasi rendah, acara TV sangat dekat dengan masyarakat, menjadikan representasi yang disuguhkannya tidak boleh bertentangan dengan nilai setempat. Dalam budaya Indonesia yang patriarki sekaligus seksis, perempuan dalam acara TV selama ini hanya berfungsi sebagai pemanis pandangan laki-laki. Sebagai penonton pun, perempuan tidak dapat dengan leluasa “menikmati” tontonan sebagaimana laki-laki menikmatinya. Nilai dalam masyarakat kita selama ini mengajarkan bahwa perempuan adalah objek, bukan subjek. Maka adalah tabu bagi seorang perempuan untuk memiliki fantasi visual terhadap laki-laki dalam tontonan TV. Perempuan itu dibayangkan, bukan membayangkan.

Lagi-Lagi Kemenangan Semu

Euforia Mahabharata menjadi simbol pemberontakan perempuan Indonesia yang mulai berani menentang aturan “tatapan” tersebut dengan memiliki kontrol pandang penuh. Secara visual, aktor Mahabharata memenuhi prasyarat tipikal maskulinitas: tubuh kuat, berotot, gagah perkasa. Dengan setting cerita kolosal, penggunaan kostum yang mengeksplorasi tubuh laki-laki pun dapat dengan mudah memuaskan female gaze. Bahkan dalam Show-nya, sajian dokumentasi hanya berfokus pada informasi perubahan bentuk tubuh para aktor yang tidak pernah sepi dari teriakan. Gegap gempita Mahabharata Show seolah menggemakan kemerdekaan tatapan baru perempuan dalam media. Namun apakah perempuan Indonesia benar-benar sudah memenangkan media?

Nyatanya tidak. Sekalipun tampak leluasa menikmati female gaze mereka melalui budaya massa sekaligus populer itu, perempuan masih menjadi korban kapitalisme media. Jika dulu mereka menjadi korban male gaze dengan tawaran citraan “perempuan ideal” dalam sinema untuk diimitasi di kehidupan nyata, kini perempuan ditawari citraan “maskulinitas ideal” beserta segenap agenda euforianya. Eksplorasi tubuh laki-laki dalam Mahabharata tidak sekadar memberikan fantasi visual bagi perempuan. Melalui studinya, Young (dalam Wellard, 2009) menjelaskan bagaimana tubuh merupakan komponen sentral dalam formulasi pemahaman maskulinitas bagi laki-laki pun bagaimana mereka dipandang sekelilingnya. Tubuh laki-laki juga merupakan manifestasi identitas kekuatan maskulinitas mereka.

Melalui eksplorasi tubuh para aktor, laki-laki “mengatur” perempuan-perempuan yang terlena female gaze untuk kembali mengakomodasi male gaze. Dengan euforia Mahabharata, perempuan-perempuan yang mabuk arak cinta Pandawa-Kurawa rela menjelma putri-putri India. Rela mengantri panjang, berdesakan, demi foto bersama bonus peluk cium para pangeran. Bahkan dalam program ekstensi euforia itu, mereka rela “saling bunuh” demi tertancap Panah Cinta Arjuna. Dalam kontestasi budaya populer seperti ini, siapa yang dimenangkan? Sekali lagi, pasar kapitalis yang seksis.

---

**terima kasih sekali buat teman-teman dan keluarga, khususnya Ibu dan Mbak, yang selalu menyemangati saya biar terus belajar dan berani mencoba media yang lebih luas :)

Ditulis : Mbak Esty Yang Di Wonogiri

Sebuah Renungan Tentang Pengkodean

Selamat malam kamu kamu yang gak lelah ngasih kode. Gak tau deh, dipekain apa ngga.

Kali ini saya mau ngomongin soal “Perkodean”. Cewek-cewek pasti akrab banget nih sama yang namanya kode.


Hmmm yang namanya  kode itu pasti selalu dikait-kaitkan sama peka atau ngga peka.

Sebenarnya dari masalah ini,banyak yang bisa kita obrolin. Salah satunya adalah ya gini, sebelum kamu ngejudge seseorang cowok itu ngga peka lah atau ngga peduli lah. Kamu harus evaluasi dulu, masalahnya adalah kode yang kamu kasih itu dapat dimengerti ngga sama dia? Jangan jangan kode dari kamu aja yang terlalu rumit. Mungkin aja kan. :D

Nah, belum lagi kode yang kamu gunain itu sepakat ngga? Atau sama ngga sama kode yang dia terjemahin?
Misalnya kamu ngasih kode dalam bentuk kode morse tapi si cowok ngertinya tentang kode semafor gitu. Sampai kapan pun gak akan ketemu, kaya sekarang gini, gak akan pernah ketemu kan? sampai kapan pun juga.

Nah terus ada beberapa kemunginan. Misalnya ada kemungkinan diantara kamu yang merasa, “aku udah ngasih kode kak, tapi dia sebenarnya udah tau, tapi dia diem aja gitu, pura-pura.”

Nah kalau masalah ini ada banyak kemungkinan juga, kalau menurut teori saya. Kalau misalnya cewek udah ngasih kode terus cowoknya diem aja atau ngga nanggepin itu ada beberapa kemungkinan:

Satu, dia emang gak peka.

Dua, dia gak peduli.

Yang ketiga, dia gak peka dan dia juga gak peduli.

Ada satu lagi nih, yap yang keempat. Diasebenarnya peka Cuma dia gak suka sama kamu. Makanya didiemin aja. Ya kan kamu ngasihnya kode, ngga mungkin dong dia tiba-tiba nanggepin gitu, “eh cewek gua gak suka sama lu, lu ga usah ngasih kode sama gua lagi.” Kan gak mungkin. Kalau kode ya pasti dibalesnya denga kode juga kan.

Masalahnya adalah kamu tau ngga bahwa diemnya dia itu adalah kode buat kamu, bahwa dia ngga suka sama kamu. Kamu pekangga? Katanya cewek cewek peka. :D

Yaudah, gitu aja sih.

Coba dipikirin lagi deh ya. Dipikirin lagi jadi sebenarnya siapa yang gak peka? Okeh ;)

Sambil kalian mikir, saya mau sedikit ngasih pendapat saya. Khususnya buat cewek-cewek yang ngasih kode.

Ya biasanya kan, ya mungkin cewek cewek udah pada capek ngasih kode ke cowok, nggak dipekain atau ngga dipeduliin, segala macem.

Tapi menurut saya, cewek itu harus mempertahankan meode kode ini. Kenapa? Karna biar cowok cowok penasaran.  Terus biar memancing inisiatif dari cowok juga. Kenapa? Karna biar cowok cowok jadi gantle.

Cowok yang gantle itu, cowok yang punya inisiatif, cowok yang lembut, cowok yang nggak membiarkan cewenya menunggu.

Nah, selamat mencoba ;)

ditulis oleh Mrs M F
Khusus Buat cewek

Karakter Pemuda Muslim Hebat

Karakter Pemuda Muslim Hebat :

1. Bercita-cita Besar
Seorang pemuda muslim haruslah memiliki cita-cita yang besar, baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakatnya. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita agar kita memiliki cita-cita yang tinggi. Beliau pernah bersabda, "Jika kalian meminta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Ia adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi" (HR.Bukhari).

Lihat bagaimana beliau mengajarkan setiap muslim untuk bercita-cita yang amat tinggi, surga Firdaus, surga yang tertinggi. Orang sering mengatakan, kalau bercita-cita besar saja tak berani, apalagi bertindak besar. Sebesar-besar cita-cita bagi setiap pribadi pemuda adalah bagaimana dia menjadi penduduk surga yang tertinggi. Dan cita-cita terbesar untuk masyarakatnya adalah bagaimana agar dia bisa membawa masyarakatnya bersama-sama menjadi penghuni surga Firdaus tersebut.

2. Cari Lingkungan yang Baik
Lingkungan berpengaruh sangat besar pada pertumbuhan seorang pemuda muslim setelah taufik dari Allah. Ibarat sebuah bibit yang ditanam dalam tanah yang subur, disirami air yang jernih dan mendapatkan udara yang bersih serta hangatnya sinar mentari yang cukup, tentunya bibit akan diharapkan tumbuh dengan baik, begitulah permisalan pemuda muslim yang hidup dalam lingkungan yang baik.

Dalam sebuah hadits yang menceritakan kisah seorang lelaki yang telah membunuh 100 orang, kemudian dia mengadu kepada seorang alim untuk bertaubat, maka sang alim pun memberi petunjuk padanya untuk hijrah, "Pergilah ke kampung itu, dan beribadahlah kepada Allah disana bersama dengan orang-orang yang beribadah. Dan jangan kau kembali ke kampungmu, sesungguhnya kampung tersebut lingkungannya buruk." (HR.Muslim).

3. Buatlah Perencanaan yang Baik
Seorang pemuda muslim harus terbiasa merencanakan dan mempersiapkan dengan persiapan terbaik untuk setiap aktivitas, apalagi yang berkaitan dengan kehidupan akhiratnya. Allah SWT berfirman (yang artinya) : "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat)." (QS.Al Hasyr : 18). Orang mengatakan, "Kalau Anda gagal membuat perencanaan, Anda sedang merencanakan kegagalan".

4. Timbalah Ilmu dari yang Mengetahui
Jangan malu untuk menimba ilmu, kepada yang berpengalaman, kepada yang lebih tua, atau bahkan kepada yang lebih muda. Lihat bagaimana Nabi Musa tak malu untuk menuntut ilmu kepada Nabi Khidr, yang kisahnya bisa kita lihat dalam surat Al-Kahfi.
Dari mereka yang lebih berilmu, dari mereka yang lebih berpengalaman, kita bisa mencari saran apakah rencana kita tersebut sudah baik atau belum. Kita bisa mencari solusi perbaikan dari rencana kita tersebut, dan tentunya kita bisa belajar lebih banyak.

5. Disiplinkan Diri
Setelah merencanakan suatu hal dengan baik, seorang pemuda harus merencanakan programnya dengan baik pula. Disinilah diperlukan kedisiplinan waktu dalam beramal. Allah SWT berfirman (yang artinya) : "Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berperang di jalan Allah berbaris dalam keadaan tertib." (QS.Ash.shaff:4). Dengan kedisiplinan ini pula kita bisa melihat sejauh mana baiknya rencana yang sudah kita buat sehingga apabila ada kekurangan, kita dapat memperbaikinya.

6. Semangat Mengerjakan Yang Bermanfaat
Setelah merencanakan, bermusyawarah, dan mengerjakan dengan disiplin, maka kerjakanlah kebaikan tersebut dengan semangat. Sebagaimana Rasulullah SAW memberi petunjuk kepada kita, "Semangatlah melakukanhal yang bermanfaat untukmu, kemudian minta tolonglah kepada Allah dan janganlah kamu bersikap lemah" (HR.Muslim). Allah pun menggambarkan bahwa orang munafik, tidak semangat dalam beribadah sebagaimana dalam firman-Nya (yang artinya) : "Jika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas" (QS.An Nisaa:142)

7. Banyak Berdoa
Point ini harusnya diletakkan di bagian awal, karena doa bukan hanya kita panjatkan setelah berbuat sesuatu, namun ketika kita mulai merencanakan, mulai bermusyawarah, mulai berbuat, sampai menunggu hasilnya. Bahkan setelah selesai mengerjakan sebuah kebaikan, kita pun perlu berdoa agar Allah menerima kebaikan tersebut. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memanjatkan doa setelah membangun Ka'bah, "Ya Allah, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS.Al-Baqarah:127)~ Ustadz Abu Fatah Amrullah dalam buletin At-tauhid

dari : Mas Arif Rohmadi